mobiled.pl

:: BCC o internecie rzeczy: Czeka nas kolejna rewolucja?
Wiadomość dodana przez: admin (2015-02-09 22:51:38)

Do tej pory komunikacja kojarzyła nam się przeważnie z komunikacją pomiędzy ludźmi, natomiast coraz częściej spotykamy się z pojęciem "Internet Rzeczy" (z ang. Internet of Things). Warto zatem poświęcić temu trendowi nieco uwagi, szczególnie, że może on mieć ogromny wpływ na nasze życie oraz gospodarkę - twierdzą eksperci Business Centre Club.

Internet rzeczy (Internet przedmiotów) umożliwia komunikację nie tylko ludzi z inteligentnymi przedmiotami, ale także komunikację wyłącznie pomiędzy takimi przedmiotami. Prowadzi to do zapewnienia komunikacji w dowolnym miejscu, przy pomocy dowolnego nośnika informacji, wszystkich urządzeń, a nie tylko ludzi, z wykorzystaniem dowolnej sieci i całej palety usług. Uważa się, że Internet rzeczy spowoduje znacznie większą rewolucję niż Internet i telefonia komórkowa razem wzięte.

Istnieje wiele definicji Internetu rzeczy, powołując się na stanowisko Cisco Internet Business Solutions Group (Cisco IBSG) o Internecie rzeczy można mówić od momentu, kiedy liczba rzeczy i obiektów podłączonych do Internetu przekroczyła liczbę ludności. W 2009 roku po raz pierwszy liczba urządzeń podłączonych do Internetu przekroczyła liczbę ludzi zamieszkujących glob. W tym momencie narodził się Internet rzeczy. W 2010 r. obserwowaliśmy ogromny wzrost liczby mobilnych urządzeń, smartfonów i tabletów podłączonych do sieci, ich liczba wynosiła ponad 12 mld. Według szacunków, w 2015 r. liczba urządzeń podłączonych do sieci przekroczy trzy razy liczbę mieszkańców ziemi, natomiast w 2020 roku takich urządzeń ma być ponad 50 mld, zaś liczba ludności będzie wynosić 7,6 mld.

Oczekuje się, że Internet rzeczy zintegruje wiodące technologie związane z: zaawansowaną komunikacją maszyn (M2M), automatycznym wykrywaniem sieci i ustaleniem połączeń, przetwarzaniem danych, podejmowaniem decyzji, ochroną bezpieczeństwa i prywatności oraz chmurami obliczeniowymi z technologiami zaawansowanego wykrywania i uruchamiania. Internet rzeczy nie jest czymś nowym, od początku istnienia Internet był siecią sieci. W ostatnich latach stworzyła się możliwość przyłączenia zdalnych i mobilnych urządzeń lub maszyn do sieci Internet, dzięki wykorzystaniu komunikacji bezprzewodowej i tańszych podzespołów komputerowych. Internet rzeczy to wizja, w której Internet rozszerza swoje zastosowanie ze świata wirtualnego do realnego, obejmując przedmioty codziennego użytku. Internet rzeczy nie rozszerza zastosowania Internetu, wprowadza nowe usługi którym ma służyć np.: łączenie się ludzi z przedmiotami i łączenie się przedmiotów między sobą (M2M). Technologia M2M pozwala na komunikację i zbieranie danych np.: pomiędzy komputerami, finalnie możliwe podejmowanie decyzji bez udziału człowieka, najczęściej automatycznie.

W tym przypadku aby tak się stało konieczne jest spełnienie dwóch warunków, niezbędna jest energia i łączność. Internet rzeczy i komunikacja M2M są podobne. Termin M2M stosowany jest w przemyśle, gdzie czynnik ludzki jest angażowany w niewielkim stopniu, natomiast Internet rzeczy ma zastosowanie bardziej konsumenckie. Szeroki dostęp do urządzeń umożliwiających komunikację M2M lub rzeczy między sobą oraz smartfonów będzie najważniejszym czynnikiem dalszego rozwoju i praktycznego wykorzystania Internetu rzeczy. Wszystko wskazuje na to, że Internet rzeczy doda przedmiotom samodzielność, a to przyczyni się do wprowadzenia nowych rodzajów inteligentnych usług, aby rozszerzyć aktualną ofertę.

Nie od dziś wiemy, iż Polska innowacyjność, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz cyfryzacja potrzebuje zmian oraz sprawnej koordynacji i wsparcia. Jeżeli Polska ma wykorzystać potencjał gospodarczy oraz szansę, jaką daje pojawianie się nowych trendów - w tym przypadku Internetu rzeczy - niezbędne jest proaktywne stanowisko polityczne, wspierające długoterminowo politykę w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego oraz sprawna koordynacja tego procesu - na co BCC zwraca uwagę już od lat.


adres tej wiadomości: mobiled.pl/news.php?id=7378